Voor de oprichting

In 1979 richtte de overheid ‘Sport Reaal’ op, een campagne om bewegen meer te promoten. Gemeenten kregen geld om sportrecreatie op te zetten. Om dat op poten te zetten, werden er vrijwilligers gevraagd. Ook Arie Boogaard gaf zich hiervoor op en hij kreeg het badmintonnen toegewezen. Toen was dat nog helemaal geen bekende sport, dus moest er creatief materiaal gezocht worden. De eerste netten waren bijvoorbeeld gewoon oude vissersnetten die Arie ergens op een zolder bij een visser gevonden had. De eerste speelruimte was een zaal in Bleijenburg, waar SV De Lier huisde. Er konden maximaal 12 mensen dubbelen en je betaalde 1 gulden als je een avond wilde komen spelen.

Gelukkig was er al snel een alternatief gevonden, namelijk de veiling in Westerlee. Alleen moesten daar wel zelf de velden geverfd en bijgehouden worden. Er konden zo’n 50 mensen meer spelen.

De Pluimbal

Op een avond vroeg Arie het woord en hij deelde mee dat er in De Lier een sporthal gebouwd zou worden. Om daar te kunnen spelen, zou het echter wel het slimst zijn om een vereniging op te richten, zodat ze sterker zouden staan bij het claimen van speeltijd. In het overleg dat volgde werd besloten dat de vereniging ‘De Pluimbal’ zou gaan heten. Het eerste bestuur bestond uit Frans Bosman (voorzitter), Gerard Wubben (secretaris) en Hans Vriessen (penningmeester).

Tegenwoordig

De Pluimbal organiseert regelmatig activiteiten om de badmintonsport te promoten en nieuwe leden te werven voor de Pluimbal.

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Pieter Koole, penningmeester Anneke Vlielander, secretaris Linda van Ruijven en bestuursleden Jako Tanis en David Solleveld. De Pluimbal heeft in 2009 haar 30 jarig bestaan uitbundig gevierd met een feest, een jubileumtoernooi en een deelname aan de Gondelvaart.

De Pluimbal is naast een sportieve vereniging vooral een gezellige vereniging, met heel veel enthousiaste leden. De thuisbasis is Sportcentrum Vreeloo, aan de Veilingweg in De Lier, waar onze leden op totaal 12 banen kunnen spelen.