Opgeven nieuwe leden

Opgeven kan door gebruik te maken van het online formulier (zie contact) of met behulp van het aanmeld formulier.

Het formulier moet ingeleverd worden bij het secretariaat (zie details aanmeld formulier). 

Het inschrijfgeld bedraagt € 11,50.

Betaling van contributie

De verschuldigde contributie dient overgeboekt te worden op rekeningnummer NL04 RABO 0336 2358 36 t.n.v. LBV De Pluimbal. Deze rekening loopt bij Rabobank Westland in De Lier.

Beëindiging van het lidmaatschap

Bij beëindiging van het lidmaatschap moet rekening gehouden worden met het volgende:

  • Het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Ieder seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
  • Indien het lidmaatschap beëindigd wordt voor 30 juni zal er geen contributie voor het nieuwe seizoen in rekening worden gebracht, en mag tot het einde van het lopende seizoen worden gespeeld.
  • Indien na 30 juni het lidmaatschap beëindigd wordt zal het volgende seizoen volledig betaald dienen te worden.
  • Opzegging dient schriftelijk te gedaan te worden met behulp van het opzeggingsformulier. Het formulier moet  worden ingeleverd worden of kan gemaild worden naar het secretariaat (zie details opzeggingsformulier).

Formulier: Beëindiging van het lidmaatschap

Jeugdspelers

Het is voor jeugdspelers verplicht om uniforme kleding te dragen.

Statuten

In de statuten is het doel en de belangrijkste regels benoemd van badminton vereniging L.B.V. De Pluimbal met volledige rechtsbevoegdheid.

Statuten – L.B.V. De Pluimbal (5MB)