Een badminton vereniging zonder bestuur zou geen bestaansrecht hebben. Een bestuur wordt gevormd op basis van stemmingen vanuit een algemene leden vergadering. Deze vergadering vindt jaarlijks plaats.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende personen.

Voorzitter
Pieter Koolevoorzitter@depluimbal.nl
Penningmeester
Anneke Vlielanderpenningmeester@depluimbal.nl
Secretaris
Linda van Ruyvensecretaris@depluimbal.nl
Bestuursleden
Jako Tanisj.tanis@depluimbal.nl
David Solleveldcompetitie@depluimbal.nl